Ὁ Πρόδρομος τοῦ Μαρκιανοῦ κώδικος XI 22

Ὁ Πρόδρομος τοῦ Μαρκιανοῦ κώδικος XI 22
Название рус.: 
Продром в рукописи Marc. gr. XI 22
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
62

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор тематический: 
Рубрикатор просопографический: 
Рубрикатор хронологический: 
Год работы: 
1903
Страница начальная: 
102
Страница конечная: 
163
BB
X1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδημητρίου Σ. Δ.