Γραφαὶ καὶ νέον τέμαχος τῆς ἐπὶ τῇ Ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως μονῳδίας τοῦ νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ κατὰ κώδικα τῶν Μετεώρων

Γραφαὶ καὶ νέον τέμαχος τῆς ἐπὶ τῇ Ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως μονῳδίας τοῦ νομοφύλακος Ἰωάννου διακόνου τοῦ Εὐγενικοῦ κατὰ κώδικα τῶν Μετεώρων
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
9

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1913
Страница начальная: 
319
Страница конечная: 
327
BB
XX2
3