Ἑλληνικοὶ κώδικες ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Ἑλληνικοὶ κώδικες ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
Название рус.: 
Греческие кодексы в Библиотеке Константинопольского Патриархата
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
7

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1910
Страница начальная: 
414
Страница конечная: 
420
BB
XVII
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.