Λείψανον σειρᾶς ἑρμηνευτῶν εἰς τὰς Σολομῶντος Παροιμίας

Λείψανον σειρᾶς ἑρμηνευτῶν εἰς τὰς Σολομῶντος Παροιμίας
Название рус.: 
Остаток толкователей на Притчи Соломоновы
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
4

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Ключевые слова: 
Год работы: 
1908
Страница начальная: 
440
Страница конечная: 
443
BB
XV2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.