Ἑλληνικοὶ κώδικες ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Μονῆς Σουμελᾶ

Ἑλληνικοὶ κώδικες ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Μονῆς Σουμελᾶ
Название рус.: 
Греческие рукописи Сумелийского монастыря
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
41

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Ключевые слова: 
Год работы: 
1912
Страница начальная: 
282
Страница конечная: 
322
BB
XIX
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.