Γρηγόριος Γ. Μαρασλῆς [Маразли] †

Γρηγόριος Γ. Μαρασλῆς [Маразли] †
/ Σ. Π.
Название рус.: 
Некролог: Григорий Г. Маразли
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
3

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1907
Страница начальная: 
208
Страница конечная: 
210
BB
XIV1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδημητρίου Σ. Δ.