Μέθοδος τῶν ὀκτὼ ἤχων

Μέθοδος τῶν ὀκτὼ ἤχων
Название рус.: 
Метод 8 гласов
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
6

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1906
Страница начальная: 
488
Страница конечная: 
493
BB
XIII2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.