Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν Τραπεζοῦντος

Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν Τραπεζοῦντος
Название рус.: 
К истории Трапезунта
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
16

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1905
Содержание: 
1. Θεόδωρος Γαβρᾶς. — 2. Ἀθανάσιος ὁ Δαιμονοκαταλύτης. — 3. Βασίλειος μητροπολίτης Τραπεζοῦντος. — 4. Μητροπολῖται Τραπεζοῦντος.
Страница начальная: 
132
Страница конечная: 
147
BB
XII
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.