Προσθῆκαι εἰς τὰς ἐπιγραφὰς Γορτυνίας

Προσθῆκαι εἰς τὰς ἐπιγραφὰς Γορτυνίας
/ (добавления) Νῖκος Α. Βέης
Название рус.: 
Веис Н. Византийские надписи Гортинии
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
2

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1904
Страница начальная: 
384
Страница конечная: 
385
BB
XI1
2