Μανουὴλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος τοῦ βασιλικοῦ κλήρου

Μανουὴλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος τοῦ βασιλικοῦ κλήρου
Название рус.: 
Мануил Хрисафис, лампадарий придворного клира
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
20

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1901
Страница начальная: 
526
Страница конечная: 
545
BB
VIII3
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.