Ἀθωῗτις Στοά, 14–23

Ἀθωῗτις Στοά, 14–23
/ Ἀλἐξανδρος Ε. Λαυριώτης
Название рус.: 
Александр Лаврский. Афонские грамоты
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
16

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1902
Содержание: 
14. Ἀφιερωτικὸν τόπων τῇ Ἁγίᾳ Λαύρᾳ ἐν Ἱερισσῷ. — 15. Ἔγγραφον ἀνταλλαγῆς (1018). — 16. Περὶ τοῦ μετοχίου τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἱερισσῷ (1079). — 17. Διαφορὰ περί τινος τόπου μεταξὺ τῶν μονῶν Λαύρας καὶ Ξηροποτάμου (1080). — 18. Πρᾶσις (1097). — 19. Ἀφιερωτήριον Ματθαίου Περδικάρου κτήτορος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγιοτριαδικῆς μονῆς (1240). — 20. Πωλητήριον γράμμα (1341). — 21. Περὶ ἀνταλλαγῆς τόπων (1409). — 22. Ἡ πατέντα τοῦ ἁγίου (1415). — 23. Ἀθανάσιος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης (1447).
Страница начальная: 
122
Страница конечная: 
137
BB
IX1
2
Автор(ы) ориг.: 
Ἀλἐξανδρος Ε. Λαυριώτης