Συμεὼν ὁ Θαυμαστοορείτης ὡς ὑμνογράφος καὶ μελῳδός

Συμεὼν ὁ Θαυμαστοορείτης ὡς ὑμνογράφος καὶ μελῳδός
Название рус.: 
Симеон Дивногорец как гимнограф и мелод
Тип работы: 
издание
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
10

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1894
Заметки: 
— Издание отрывков из Жития Симеона Дивногорца, составленного архиеп. Кипрским Аркадием: Предисловие, главы 104–107, 118, 202–205, 233, Эпилог (по Рукопись Hieros. S.Sab. 108).
Страница начальная: 
141
Страница конечная: 
150
BB
I1
2