Рецензия на: Лишев С. За стоковото производство във феодална България

Рецензия на: Лишев С. За стоковото производство във феодална България. София, 1957
Тип работы: 
рецензия
Язык работы: 
русский
Страниц: 
6

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1959
Страница начальная: 
270
Страница конечная: 
275
BB
15