О рукописномъ преданіи Константиновскихъ «извлеченій о послахъ» (ἐκλογαὶ περὶ πρέσβεων)