Ἡ ἐν τῷ νησίῳ Σωζοπόλεως βασιλικὴ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ἡ τύχη τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς

Ἡ ἐν τῷ νησίῳ Σωζοπόλεως βασιλικὴ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ἡ τύχη τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς
Title on Russian: 
Монастырь св. Иоанна Предтечи на острове у Созополя и судьба его библиотеки
Work type: 
статья
Work language: 
греческий
Pages: 
35

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Index geographical: 
Date of creation: 
1900
Page initial: 
661
Page final: 
695
BB
VII4
2
Autor(s) print.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.