Поппэ А. В.

Poppe, Andrzej
Poppè, A. V.
Poppé, André
Poppė, Andrej
Poppe, Andrzej
Poppė, Andžej
Poppė, Andzheĭ
Поппэ, Анджей
Поппэ, Андрей

Date of birth: 
12/07/1926

— польский историк, профессор, doctor habilitatus. Специализируется на истории средневековой Руси.

Публикации: 

(перевод) A. E. Kunina, Klęska amerykańskich planów zdobycia panowania nad światem w latach 1917—1920, tł. z jęz. ros. A. Poppe, Warszawa: «Książka i Wiedza» 1952.
(перевод) Borys Grekov, Chłopi na Rusi od czasów najdawniejszych do XVII wieku, t.1-2, tł. Andrzej Poppe, Antoni Rybarski, Andrzej Sienkiewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955—1957.
Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV w., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1962.
(редакция) Zygmunt Świechowski, Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków, teksty źródłowe i bibliogr. sprawdził i uzup. Andrzej Poppe przy współpr. Krystyny Białoskórskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1963.
Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej: terminologia źródeł pisanych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1965.
Państwo i kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
The Rise of Christian Russia, London: Variorum Reprints 1982. Collected Studies 157 (zbiór artykułów).
Как была крещена Русь', Москва: Издательство политической литературы, 1988.
Как была крещена Русь', Москва: Издательство политической литературы, 1989.
Mihajlo Gruševs’kij, History of Ukraine-Rus, t.1: From prehistory to the eleventh century, transl. by Marta Skorupsky, ed. by Andrzej Poppe and Frank E. Sysyn with the assistance of Uliana M. Pasicznyk, Edmonton — Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press 1997.
Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. Материалы международной конференции Великий Новгород, 24-27 сентября 2001 г., под общей ред. В. Л. Янина, редкол. А. А. Гиппиус et al., Исторический Факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Новгородский Государственный Объединенный Историко-Художественный Музей-Заповедник, Центр по Организации и Обеспечению Археологических Исследований Новогрода, Москва: «Indrik» 2003.

Prosopographic index: 
Адрес: 
Варшава
Poland